Antidoping

§ 6 Sitoutuminen antidopingtoimintaan

Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen urheilun eettisen keskus SUEK ry:n  a sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisen liiton dopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin. Liitolla on antidopingsopimus, joka löytyy liiton nettisivuilta.

Täältä voit ladata pdf-tiedostoina


 - SP-L ry:n Urheilijasopimuksen

 - Urheilijan opas maailman antidopingsäännöstöön 2021 on WADAn laatima ja SUEKin suomeksi toimittama opas, joka auttaa urheilijaa ymmärtämään oikeutensa ja velvollisuutensa antidopingtoiminnassa.

- KAMU eli Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -pikaopas 2021 on julkaistu mm. yleisimpiä ja sallittuja ja kiellettyjä astma-, flunssa-, kipu- ja allergialääkkeitä sekä glukokortikoideja.

 

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n tehtävänä on vahvistaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa eettisesti kestävää urheilukulttuuria. SUEK toteuttaa kansainvälisten sopimusten (antidoping, urheilukilpailujen manipulointi ja katsomoväkivallan ehkäisy) edellyttämiä toimenpiteitä urheilussa. Lisäksi SUEK vahvistaa urheilun eettisyyttä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä toimii aktiivisena keskustelujen käynnistäjänä ja keskustelijana.