Pöytäkirja hallituksen järjestäytymiskokouksesta 10.12.2017

18.12.2017

Liitteenä pööytäkirja hallituksen järjestäytymiskokouksesta 10.12.2017