Taso I - Petanqueohjaajakoulutus

TILANNEKATSAUS 10.10.2022 - päivitetty 11.10.2022 *

Suomen Pétanque-Liitto SP-L r.y:n Taso I Petanqueohjaajakoulutus

Tavoitteina petanqueohjaajakoulutuksessa on saada lisää tason I petanqueohjaajia seuroihin ja tätä kautta kasvattaa lajiosaamista seuroissa sekä saada uusia harrastajia ja kilpailijoita lajin parin.

Mukaan koulutukseen ilmoittautui 21 lajin harrastajaa ja kilpailijaa, joilla osalla oli entuudestaan koulutus/valmennuskokemusta petanquesta tai muista lajeista.

Koulutus alkoi etäkoulutuksena 13. ja 20. syyskuuta LiikU:n vetämänä.

Ensimmäisen etäpäivän aiheena oli ”Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa + harjoittelun suunnittelu ja arviointi”. Tavoitteena päivälle oli, että petanqueohjaaja osaa suunnitella ja toteuttaa yksittäisen harjoitus- tai ohjaustapahtuman yleisellä tasolla ja ymmärtää arvioinnin ja seurannan yleiset periaatteet.

Toisessa etäpäivässä käsiteltiin teemaa: ”Kannustava valmentaja ja ohjaaja”. Tavoitteena oli perehdyttää ohjaajat hyvän ilmapiirin syntymiseen vaikuttaviin tekijöihin sekä ryhmän erilaisten yksilöiden huomioimiseen harjoitustilanteessa.

Etäpäivien jälkeen pidettiin kaksi lähipäivää: 8. ja 9.10. Hämeenlinnan Pullerin hallilla. Koulutettavat jaettiin kahdelle päivälle, jotta ”Heittotekniikka”-teeman läpikäynti olisi tehokkaampaa. Koulutuksen piti petanquevalmentaja Henri Palmqvist.

Toinen lähipäiväosuus teemalla *”Taktiikka/joukkuepelaaminen” pidetään alkuvuodesta. Tiedotamme yksityiskohdista myöhemmin.

Kuvia Heittotekniikka-päivästä

8.10. lauantai Ville Sappinen, Risto Tuiskula, Joel Anttonen, Mika Pasanen, Ari Reijonen, Jouni Sinkkonen, Jarkko Immonen, Salla Kalliosalo, Anu Uusio, Jouni Sederholm, Tapio Salomäki sekä edessä Pertti Raatikainen ja kouluttaja Henri Palmqvist
9.10. sunnuntai Kimmo Parviainen, Arto Stenberg, Jukka Repo, Esa Tuominen, Sakari Pankkonen sekä edessä Miska Nieminen, Mika Metsä-Eerola sekä kouluttaja Henri Palmqvist. Poissa kuvasta: Jussi Nieminen Poissa lähipäivältä: Kimmo Häärä