Kestävä kehitys

Suomen Pétanque-Liitto SP-L ry:n kestävä kehitys

Ympäristökriteerien tavoitteena on Liitossa ekologisen jalanjäljen pienentäminen ja kestävien kulutustapojen edistäminen.

Tämän toteuttaminen näkyy Liitossa mm.

  • tekemällä kestäviä valintoja
  • kehittämällä Liiton ja kannustamalla Liiton alaisia seuroja ympäristöystävällisen tason parantamiseksi
  • noudatamme toiminnallemme asetettuja vaatimuksia ja muita velvoitteita.

Toiminnan kestävä kehitys taloudellisessa ajattelussa. Liitossa kannustetaan uusiutumattomien luonnonvarojen kohtuulliseen käyttöön ja jätteiden synnyn minimointiin.

Sosiaalisesti kestävässä kehityksessä (inkluusio) Liitto tukee yhdessä seurojen kanssa olemaan yhteisöllisyyden mahdollistaja, missä jokaisella henkilöllä on oikeus kokea itsensä tervetulleeksi toimintaan ja tuntea sosiaalista osallisuutta sen sijaan, että heidät sijoitettaisiin omiin erillisiin sarjoihin tms. johtuen iästä, etnisyydestä, sukupuolensa tai toimintakyvystä.

Osaksi Liitossa on työstetty tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka ovat osaksi konkretisoituneet käytännön teoiksi:

  • kokouksia ja koulutuksia on pidetty etätyövälineitä käyttäen (Teams, sähköposti, puhelin)
  • kotimaan matkustuksessa suositaan kestävää ja ympäristöä säästäviä tapoja, kuten esimerkiksi julkisten liikennevälineiden käyttöä ja yhteiskuljetuksia
  • kilpailuvarusteiden, muun muassa vaatetusten suhteen on päätetty, että joka kilpailua varten ei saa uutta vaate-/varustepakettia, vaan mikäli aikaisemmin saatu vaate/varuste on kulunut pahasti tai hävinnyt

Liiton toiminta on avoin kaikille. Osallistumiskynnys eri liikkumis- ja toimimisesteisille eri-ikäisille henkilöille yhteiseen toimintaan on matala, muun muassa suorituspaikkojen esteettömyyden suhteen

  • paperin kulutus on vähentynyt muun muassa kaksipuolisen tulostuksen myötä
  • ilmastonvaikutusten osalta esimerkiksi sähkönsäästö, lämmitys ym. ovat haasteellista seurata, koska Liitolla ei ole omaa toimistoa, vaan hallitusväki tekee omissa kodeissaan, jossa hallitustehtäviä kannustetaan hallitusväkeä kestäviin kulutustapoihin.

Laadittu ja käyttöönotettu ympäristöohjelma sekä ympäristövaikutusten kartoitus- ja arviointilomakkeen sisältössä olevia asioita seurataan sen toteutumista ja pyrimme myös sen arviontiin. 

Vastuutaho: Liiton puheenjohtaja

Muutoshistoria

PäivämääräKuvaus muutoksesta
1.5.2024Ohje käyty läpi ja hyväksytty hallituksessa sekä todettu ajantasaiseksi
11/2021Ohje hyväksytty hallituksessa ja otettu käyttöön.